Erősáram

Erősáram

Erősáramú villamos berendezések fogalma

Erősáramú az a villamos berendezés, amely a villamos áram munkavégző képességének felhasználására szolgál, továbbá mindaz a villamos berendezés, amely a villamos energiát e berendezések céljára más energiafajtából előállítja, átalakítja, szállítja, illetve elosztja.

Erősáramú berendezések felülvizsgálata

 • Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát az OTSZ (Országos tűzvédelmi szabályzat) rendeli el, mely egy kötelező érvényű BM rendelet (35/1996. (XII.29.) BM ).
 • Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély megelőzése. A felülvizsgálati jegyzőkönyvet a tűzoltóság kérheti és kéri is ellenőrzései során.
 • Az OTSZ előírásai kötelezőek, megszegésük a büntető törvénykönyv szerinti „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés” következményeivel járhat. Az előírt tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért tűzvédelmi bírság is kiszabható.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának szempontjai:

 • A létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették-e ki a berendezést
 • Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája oly mértékben, hogy az a villamos berendezés megváltoztatását igényelné
 • Nem romlott-e le a villamos berendezés állaga (állapota) olyan mértékben, ami már veszélyt jelent

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának szükségessége

 • A villamos berendezések létesítésére vonatkozó előírások (szabványok, rendeletek) célja az, hogy a villamos berendezések hosszú időn keresztül is biztonságosan legyenek használhatók.
 • A használati biztonság nem egyszerűen azt jelenti, hogy a villamos berendezések ne okozzanak balesetet (élet-, testi épség biztonsága), hanem azt is, hogy működésük során ne keletkezzenek tűzesetek, robbanások, (üzembiztonság).
 • Az előírásoknak a több célú követelményrendszerének elsődleges célja az emberi élet védelme.

Kik végezhetik az erősáramú berendezések felülvizsgálatát

 • Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát (E.B.F.) csak engedéllyel rendelkező villanyszerelők végezhetik.
 • A felülvizsgálat során egy jegyzőkönyvet állítanak ki, amit a munkavédelmi ellenőrzések során a munkáltatónak fel kell tudnia mutatni.
 • Az EBF nem téveszthető össze az érintésvédelmi felülvizsgálattal, egy munkavédelmi ellenőrzés során mind a két jegyzőkönyvet kérik a hatóságok.

A Szaho Bt gyakorlott szakemberi több évtizedes tapasztalattal, készséggel segítenek Önnek az erős árammal kapcsolatos feladatok megoldásában.

Keressen minket, vagy kérjen ajánlatot!

Üdvözlettel:

Szabó Sándor
ügyvezető

Források:

Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata – A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából