Villámvédelem

Családi házak külső és belső villámvédelmének kiépítése!

Fotóvillamos berendezések villám- és túlfeszültségvédelme!!

Villámvédelem

Külső villámvédelem

Mivel a fotóvillamos egységeket mindig az épületek és építmények magas pontjain – annak napsütötte részén, többnyire a tetőszerkezeteken – szerelik fel, ezért ki vannak téve a zivataros időjárás viszontagságainak, valamint a közvetlen villámcsapásnak.

A vonatkozó villámvédelmi szabványok előírásainak megfelelően – hogy bennük meghibásodások ne keletkezhessenek – feltétlenül külső villámvédelemmel, valamint belső villám- és túlfeszültség-védelemmel is védeni kell a teljes fotóvillamos berendezést és rendszert

A tetőszerkezeten 20–60 m sugarú gördülő gömbbel szerkesztett villámvédelmi felfogórendszer védett terében kell a napelemeket és a teljes berendezést elhelyezni.

Ezért a villámhatás-veszélyeztetés miatt nemcsak külső villámvédelem felszerelése szükséges, hanem a belső villamos tartalom másodlagos villámhatás veszélyeztetése (H1–H5) függvényében mindkét követelményrendszernek megfelelő belső villámvédelem (B0–B4) valamelyik fokozatának létesítése is szükséges.

Belső villám- és túlfeszültség-védelem

A külső villámvédelem csak a villám közvetlen romboló és tűzgyújtó hatása ellen nyújt védelmet.

A villámcsapás által keltett másodlagos túlfeszültségek ellen csak megfelelő egy- vagy többfokozatú potenciálkiegyenlítés, belső villám- és túlfeszültség- védelem nyújthat védelmet.

Az LPZ villámvédelmi zónarendszerben (MSZ IEC 1312-1) az LPZ 0/1 zónahatáron minden zónahatár-átlépési ponton villámáram- levezetőképes (10/350) villámvédelmi potenciálkiegyenlítést kell létesíteni.

Az épületek kisfeszültségű energiaellátó hálózatához kell csatlakoztatni a napenergia- hasznosító rendszert is.

A tetőn elrendezett egységek és fém tartószerkezeteik egyik pontját 16 mm2 Cu-vezetővel a villámvédelmi földelő rendszerrel és az épület EPH-főcsomópontjával is össze kell kötni.

A napelem-rendszer egyenáramú (+) és (–) kimenetére villámáram-levezetőképes (10/350) túlfeszültség-levezetőket és az inverter egyenáramú bemeneteit kell csatlakoztatni, az alábbiakban felsorolt ábrák magyarázatai szerint.

A villámvédelem ellenőrzése és felülvizsgálata

  • Az elkészült új villámhárító berendezést az üzembevétel alkalmával ellenőrizni kell. A meglévő villámhárítót a 2008. (II.22.) OTM rendelet szerint időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni, mégpedig:
    az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó épület vagy egyéb építmény esetén 3 évenként;
  • a C tűzveszélyességi osztályba tartozó épület vagy egyéb építmény esetén 6 évenként;
  • a D és E tűzveszélyességi osztályba tartozó épület, egyéb építmény vagy szabad tér esetén 6 évenként;
  • A villámvédelmi berendezést csak kiviteli terv alapján lehet kivitelezni.

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben megjelent új OTSZ előírásai október 6-tól.

Az ellenőrzést illetve felülvizsgálatot csak megfelelő szakképzettségű személy végezheti.

Szabó Sándor
ügyvezető

SZAHO BT

Mobil:06 20-992-01-39